MAC ETO Abator

Provádime servis a údržbu systému pro řízenou katalytickou oxidaci postprocesního etylenoxidu ze sterilizačních přístrojů na bázi principu katalyzátorů Donaldson tzv. abátorů, vyrábených společnosti MAC spol. s.r.o, Napajedla.

MAC ETO-Abator M50
  • zpracování etylenoxidu katalytickou oxidací
  • ekonomický a čistý provoz
  • široký rozsah zpracovaného objemu plynů
  • plně automatizované řízení provoz

 

Abátor využívá katalytickou oxidační technologii k přeměně etylenoxidu na vodní páru a oxid uhličitý. Z principu katalytického systému vyplývá jeho ekonomický a extrémně čistý provoz. Nejsou vytvářeny řádné toxické ani chemické odpady. Použité katalyzátory likvidují více než 99.99% etylenoxidu, který je v odpadním plynu obsažen. Účinnost 99.9% je zaručena v koncentrovaném výstupu ze sterilizátorů a ostatních emisních výstupech s nízkou koncentrací emisí. Ve srovnání s ostatními technologiemi pro řízenou emisi je abátor velmi nenáročný na údržbu, která představuje pouze periodickou výměnu filtru vstupního vzduchu.

Katalytické jednotky jsou navrženy pro nepřetržitý provoz nejméně 3 – 5 let. Abátor je schopen zpracovávat součastně odpadní etylenoxid, vystupující z obou výstupů v nízké i vysoké koncentraci. Řízeni procesu je zajišťované PLC logikou v bezobslužném provozu, nebo manuálním řízením obsluhou. V případě bezobslužného provozu muže být řízen prostřednictvím sterilizátoru. Tyto přednosti staví abátor do čela technologií pro řízenou kontrolu emisních odpadů. Splňuje veškeré požadavky evropských i českých předpisů a norem.

Nabízíme ucelenou řadu modelů, které jsou kompatibilní se sterilizátory o objemu komor od 100 do 40 000 l, včetně různých sterilizačních / aeračních konfigurací. Standardní modely abátoru v současnosti zahrnují malé (nemocniční) jednotky, tj. ETO – Abátor M 50, M 100 a M 200 a průmyslové jednotky, tj. M 500 a větší. Průmyslové jednotky jsou navrhovány dle specifických požadavku zákazníka.

V případě Vašeho zájmu o námi nabízené produkty, nás můžete kontaktovat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou na níže uvedené adrese.

MAC ETO SYSTEMS s.r.o.

č.p.53
75336 Špičky
Czech Republic

VAT: CZ05437849

tel: +420 581 110 105
email: info@maceto.cz

MAC ETO Abator

Jsme výhradním servisním partnerem společnosti MAC spol. s.r.o Napajedla. Společnost MAC vyrábí systémy pro řízenou katalytickou oxidaci postprocesního etylenoxidu ze sterilizačních přístrojů na bázi principu katalyzátorů Donaldson tzv. abátory.

MAC ETO-Abator M50
  • zpracování etylenoxidu katalytickou oxidací
  • ekonomický a čistý provoz
  • široký rozsah zpracovaného objemu plynů
  • plně automatizované řízení provoz

 

Abátor využívá katalytickou oxidační technologii k přeměně etylenoxidu na vodní páru a oxid uhličitý. Z principu katalytického systému vyplývá jeho ekonomický a extrémně čistý provoz. Nejsou vytvářeny řádné toxické ani chemické odpady. Použité katalyzátory likvidují více než 99.99% etylenoxidu, který je v odpadním plynu obsažen. Účinnost 99.9% je zaručena v koncentrovaném výstupu ze sterilizátorů a ostatních emisních výstupech s nízkou koncentrací emisí. Ve srovnání s ostatními technologiemi pro řízenou emisi je abátor velmi nenáročný na údržbu, která představuje pouze periodickou výměnu filtru vstupního vzduchu.

Katalytické jednotky jsou navrženy pro nepřetržitý provoz nejméně 3 – 5 let. Abátor je schopen zpracovávat součastně odpadní etylenoxid, vystupující z obou výstupů v nízké i vysoké koncentraci. Řízeni procesu je zajišťované PLC logikou v bezobslužném provozu, nebo manuálním řízením obsluhou. V případě bezobslužného provozu muže být řízen prostřednictvím sterilizátoru. Tyto přednosti staví abátor do čela technologií pro řízenou kontrolu emisních odpadů. Splňuje veškeré požadavky evropských i českých předpisů a norem.

Nabízíme ucelenou řadu modelů, které jsou kompatibilní se sterilizátory o objemu komor od 100 do 40 000 l, včetně různých sterilizačních / aeračních konfigurací. Standardní modely abátoru v současnosti zahrnují malé (nemocniční) jednotky, tj. ETO – Abátor M 50, M 100 a M 200 a průmyslové jednotky, tj. M 500 a větší. Průmyslové jednotky jsou navrhovány dle specifických požadavku zákazníka.

V případě Vašeho zájmu o námi nabízené produkty, nás můžete kontaktovat písemně, telefonicky nebo elektronickou poštou na níže uvedené adrese.

MAC ETO SYSTEMS s.r.o.

č.p.53
75336 Špičky
Czech Republic

VAT: CZ05437849

tel: +420 581 110 105
email: info@maceto.cz